Guvernul Romaniei: Lansam Programul Casa Verde 2016 (In Concept Nou) 

Guvernul Romaniei Lansam Programul Casa Verde 2016 (In Concept Nou)

Programul “Casa Verde” va fi relansat in 2016 dupa ce a fost suspendat in 2011 din cauza lipsei de fonduri la bugetul de stat.

Acesta va fi completat de “Casa Verde Plus” iar programul Rabla va fi suplimentat cu “Rabla Plus” conform site-ului Guvernului Romaniei.

(P) Schimbi centrala termica dar nu ai bani de una noua? Citeste acest articol!

Alte programe ce vor fi finantate de la Fondul de Mediu sunt:

 • Programul RABLA 2016 de innoire a parcului auto national. S-au alocat pentru 2016 suma de 145 de milioane de lei din care se estimeaza scoaterea din uz a 20.000 de autovehicule.
 • Programul RABLA PLUS 2016 pentru masini noi electrice si hibride.
 • Programul CASA VERDE 2016 pentru instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila.
 • Programul CASA VERDE PLUS 2016 va finanta materiale ecologice, sisteme de acoperisuri verzi, sisteme de eficientizare a consumului resurselor si altele.
 • Programul sisteme integrate de alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare.
 • Programul de impadurire a terenurilor degradate.
 • Programul de gestionare a deseurilor.
 • Programul de realizare a pistelor de biciclisti.
 • Programul de educatie, constientizare a publicului privind protectia mediului.

Ghidurile dedicate noului program “Casa Verde 2016” vor fi publicate la jumatatea lunii mai, potrivit Ministerului Mediului Apelor si Padurilor.

Update Casa Verde 2016 / 31.07.2016:

Referitor la intrebarea: Ce trebuie sa contina dosarul de finantare pentru programul Casa Verde 2016 pe care am primit-o de la mai multi cititori, o sa enumar mai jos documentele ce trebuie depuse la AFM:

 • cerere de finantare nerambursabilă (original);
 • declaratie pe proprie raspundere (original);
 • o copie dupa actul de indentitate (copie);
 • extras de carte funciara pentru informare (maxim 30 de zile) sau extras de carte funciara de autentificare pentru atestarea dreptului de proprietate/coproprietate a solicitantului terenului si casei in care se implementeaza sistemul (original)
 • un document eliberat de autoritatea publica locala ce atesta adresa imobilului, daca adresa de implementare din cerere difera de cea din extrasul funciar;
 • carte funciara si extras de carte funciara (copie);
 • pentru imobilele in coproprietate se depune declaratie notariala semnata de tori coproprietarii, din care sa reiasa ca pentru imobilul respectiv se depune o singura cerere si persoana solicitanta
 •  atestarea fiscala privind plata obligatiilor la buget, emis pe numele solicitantului (original)
 • daca domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare, se depune si certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, (original) eliberat de organele din zona implementarii proiectului;
 • certificat de atestare fiscala cu obligatiile de plata la bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de Fisc (original);
 • certificat de cazier juridiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de Ministerul Afacerilor Interne (original);
 • adeverinta cu contul bancar al solicitantului finantarii, emis de o banca comerciala sau extras de cont.

Dosarul de inscriere se depune la agentia judeteană pentru protectia mediului din zona domiciliului solicitantului.

Persoanele fizice ce vor fi acceptate vor trebui sa se prezinte la agentia judeteana a mediului pentru a semna contractul de finantare nerambursabila. Acesta are valabilitate de 12 luni si proiectul de schimbare a sistemului de incalzire trebuie sa fie finalizat in zece luni de la semnare.

Atentie! Prevederile fac parte din proiectul de act normativ si nu se aplica momentan. Pentru a intra in vigoare trebuie aprobat de Ministerul Mediului si publicat in Monitorul Oficial.

Acestea sunt detaliile importante despre Casa Verde 2016.

Ca sa fi la curent cu noutatile despre Programul Casa Verde 2016 si sa primesti articolele noi pe email, inscrie-te la newsletter.

sursa foto: flickr.comClick Here to Leave a Comment Below

Leave a Reply: